Ang Agham ng Ekonomiks

EconomicsLogo

Ekonomiks – ito ay hinango sa salitang Griyego na oikonomia na ang ibig sabihin ay “pangangasiwa sa sambahayan.” Ang kahulugan ng ekonomiks ay:

 • Agham Panlipunan
 • Wastong paggamit ng pinagkukunang-yaman
 • Paraan kung paanong ang bawat indibidwal at lipunan ay pumipili
 • Paggawa ng makabuluhang desisyon ng tao

Ekonomista – ang tawag sa taong nag-aaral ng konsepto ng Ekonomiks

Mga pangunahing kilalang ekonomista sa kasaysayan:

 • Adam Smith – itinuturing na “Ama ng Ekonomiks”
 • David Ricardo
 • Thomas Malthus
 • Karl Marx
 • John Maynard Keynes

Dalawang Dibisyon ng Ekonomiks

 1. Maykroekonomiks – nag-aaral tungkol sa galaw at desisyon ng bawat indibidwal na yunit – ang bahay-kalakal, sambahayan at industriya.
 2. Makroekonomiks – ito ay tumitingin sa kabuuang ekonomiyang isang bansa. Sinusuri nito ang pambansang produksyon pati na ang pangkalahatang antas ng presyo at pambansang kita

Ekonomiks at Ibang Disiplina ng Agham Panlipunan

 • Anthropology
 • Demography
 • Geography
 • History
 • Political Science
 • Psychology
 • Sociology

Ceteris Paribus (“other things being equal”) – ginagamit ng mga ekonomista sa paggawa ng paglalahat, ipinapalagay nila na ang iba pang variable o mga salik, maliban sa variable na sinusuri ay, hindi nagbabago.

*Ang maraming konsepto sa pag-aaral ng ekonomiks ay ginagamitan ng matematika. Ito ay malawakang gumagamit ng grap sa pagpapaliwanag ng mga datos.

Kahalagahan ng Pag-aaral ng Ekonomiks

 1. Nagbibigay sa tao ng mga kaalamang makatutulong sa paggawa ng mga desisyon.
 2. Makatutulong sa mga konsyumer at manggagawa upang maging matalino sa pamimili at pagpapasya ukol sa paghahanapbuhay.
 3. Nagbibigay ng kaalaman upang lubos na maunawaan ang galaw ng lipunan.
 4. Makatutulong sa pag-unawa sa mga nangyayari sa buong mundo.
 5. Makatutulong sa paggawa ng mga desisyong pampulitika ng mga namumuno sa isang bansa.

References: EKONOMIKS: Pagsulong at Pag-unlad, EKONOMIKS: Mga Konsepto,  Aplikasyon at Isyu

photo credit: www.google.com.ph

Advertisements

2 responses to “Ang Agham ng Ekonomiks

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s