i Love Araling Panlipunan!!

Sa makabagong panahon na ating ginagalawan ngayon, paano pa nga ba niyayakap ng sambayanan, lalung-lalo na ng mga kabataan ang pag-aaral ng ating Kasaysayan? Ano ang bahaging ginagampanan ng asignaturang Araling Panlipunan sa hayskul sa paghubog ng kamalayang pagka-Pilipino?

Sa bawat pagdaan ng panahon, iba’t ibang pangyayari ang naitatala sa kasaysayan ng tao, kaaya-aya man o hindi, mapayapa man o marahas, na nagpabago sa takbo ng pamumuhay ng sangkatauhan. Mula sa pag-aaral ng Kasaysayan ng Pilipinas, Asya, at Daigidg, ating natutuhan na ang lahat ng mga bagay na ating tinatamasa sa ngayon ay produkto lamang ng mga nakaraang pangyayari.

Advertisements

One response to “i Love Araling Panlipunan!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s