Ang Pagkonsumo at Ang Mamimili

Ang Pagkonsumo at Ang Mamimili

Sa isang ekonomiya, walang matutugunan na pangangailangan at kagustuhan ang tao kung hindi siya gagamit o lilikha ng isang produkto. Ang paggamit ng isang produkto ay nakapaloob sa konsepto ng pagkonsumo. Ang paglikha naman ng produkto ay nakapaloob sa konsepto ng produksyon. Ang pagkonsumo at produksyon ay dalawa sa pinakamahalagang gawain sa ekonomiya.

Pagkonsumo – tumutukoy sa paggamit at pakinabang ng mamimili sa mga produkto

kasiyahan o satisfaction – ang tawag sa kapakinabangan ng mamimili mula sa isang produkto

Dalawang uri ng Pagkonsumo:

 • direct consumption – ang tawag sa pagkonsumo ng mamimili dahil ang mamimili ang agarang nakakukuha ng kasiyahan sa paggamit at pakinabang ng produkto. Tinatawag na consumption goods ang produkto na kinokonsumo ng mamimili
 • indirect consumption – ang tawag sa pagkonsumo ng bahay-kalakal dahil ang nakokonsumong produkto ng bahay-kalakal ay hindi tahasang nakapagdudulot ng kasiyahan sa mamimili, ginagamit ang nasabing produkto sa upang makalikha ng iba pang produkto. Tinatawag na intermediate goods ang mga produktong kinokonsumo ng bahay-kalakal.

Mamimili – tumutukoy sa isang tao, pangkat ng tao, o institusyon (tulad ng ospital at paaralan) na nagsasagawa ng direktang pagkonsumo.

Kahandaan ng Mamimili

preference – tumutukoy sa kombinasyon ng mga produktong isinasaalang-   alang na mabili ng mamimili. Ito ay may kaukulang utility.

utility – pagtugon sa kanyang mga pangangailan at kagustuhan

kasiyahan (satisfaction) – tumutukoy sa kapakinabangang natatamo ng mamimili

utils – ginagamit bilang haypotetikal na sukat ng kasiyahan

Law of Diminishing Marginal Utilityceteris paribus, tumataas ang matatamong kasiyahan sa karagdagang pagkonsumo ng produkto. Sa patuloy na pagkonsumo sa produkto, bumababa naman ang matatamong marginal utility.

Dalawang punto ang naitataguyod ng Law of Diminishing Marginal Utility

 1. Mahalagang maitakda ng mamimili ang dami ng bibilhing produkto dahil sa may hangganan ang kasiyahang matatamo mula sa mga kinokonsumong produkto
 2. Mataas ang pagpapahalaga ng na naibibigay ng mamimili sa pagkonsumo ng kakaunting produkto dahil mataas ang marginal utility na natatamo mula rito.

Satiated – ang tawag sa mamimiling natamo ang lubos 0 pinakamataas na kasiyahan

 • Mahalagang aspeto ng pagkonsumo ang masusing pagsusuri ng mga uri at dami ng produkto na gagamitin o papakinabangan ng isang mamimili.
 • Bilang isang proseso, may mga hakbang na dapat isagawa ng mga mamimili sa pamimili. Ito ay ang:
 1. pagtakda ng layunin ng pagkonsumo
 2. paghambing at pagtangi sa mga natukoy na pamamaraan ,
 3. pagtaya sa halaga ng mga naitanging pamamaraan, at
 4. pagpili sa pinakamahusay na pamamaraan

Mga Tagapagtakda ng Pagkonsumo

 1. mga nalikom na ari-arian at puhunan
 2. kita
 3. nagagamit na pautang
 4. purchasing power ng pera
 5. personal na katangian ng mamimili
 6. mga panlipunang salik
 7. patakarang pangnegosyo
Advertisements

One response to “Ang Pagkonsumo at Ang Mamimili

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s