MAKROEKONOMIKS

      — tumitingin sa kabuuang ekonomiya ng bansa. Sinusuri nito ang pambansang produksyon pati na ang pangkalahatang antas ng presyo at pambansang kita.

Iba’t ibang sektor ng Makroekonomiks:

 1. Sambahayan – nagpapasya kung gaano karami ang ipagbibiling salik ng produksyon at kung gaano katagal ang ipagtatrabaho.
 2. Bahay- Kalakal – nagpapasya kung gaano karami ang gagawing produkto at serbisyo, gaano karami ang ipagbibili at kung gaano karami ang bilang ng taong babayaran para magtrabaho.

Ang sama-samang desisyon ng lahat ng bumubuo ng sambahayan nagtutustos ng mga salik ng produksyon na kumakatawan sa buong gastos ng ekonomiya. Ang desissyon naman ng bahay-kalakal ang bumubuo sa buong antas ng produksyon ng ekonomiya.

UGNAYAN NG SAMBAHAYAN AT BAHAY-KALAKAL

Sambahayan

Bahay- Kalakal

 • Nagmamay-ari ng mga salik ng produksyon (lupa, kapital, paggawa, entreprenyurship) na isinusuplay sa bahay-kalakal
 • Bumibili ng mga produkto at serbisyong gawa ng bahay-kalakal
 • Tumatanggap ng kita galing sa bahay-kalakal bilang kabayaran sa isinusuplay nilang salik ng produksyon
 •  Ginagamit ang mga salik ng produksyon galing sa sambahayan upang makagawa ng produkto at serbisyo
 • Binabayaran ang sambahayan sa mga ginamit na salik ng produksyon
 • Nagbibili ng mga produkto at serbisyo sa sambahayan

Pangunahing Isyu Sa Makroekonomiks

Ang mga pangunahing isyu sa ekonomiks ay nababatay sa ugnayan o transaksyon ng sambahayan at bahay-kalakal at kanilang pang-ekonomikong pagpapasya.

 1. Kawalan ng trabaho
 • Ang sambahayan ang nagtutustos ng mga paggawa o nagtatrabaho para gumalaw ang produksyon. Nagkakaroon ng kawalan ng trabaho kapag ang mga taong nais magtrabaho ay walang makitang trabaho. Nangyayari ito kapag nalulugi ang bahay-kalakal.
 1. Pagkakaroon ng Implasyon
 • Implasyon – ay pagtaas ng pangkalahatang lebel ng presyo (Ang pagpepresyo ay kadalasang nakabatay sa demand ng mamimili sa iba’t ibang produkto.)
 1. Paglago ng Ekonomiya
 • Ang paglago ng ekonomiya ay nangangahulugan ng paglaki ng produksyon ng mga produkto at serbisyong nagawa ng isang ekonomiya.

Ekonomiks: Pagsulong at Pag-unlad

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s