IMPLASYON

Implasyon

– ang patuloy na pagtataas ng pangkalahatang presyo. Ang kaalaman tungkol sa implasyon ay makatutulong sa tamang pagpapasya tungkol sa paggastos. Makatutulong din ito para maiwasan ang paglala nito.

Mga Panukat ng Implasyon

Layunin nito na masukat ang antas ng implasyon upang makagawa ng mga angkop na hakbang para mapababa ang presyo.

 1. GNP Implicit Price Index o GNP Deflator – ito ang average price index na ginagamit para mapababa ang halaga ng kasalukuyang GNP at masukat ang totoong GNP. Ito ang sumusukat sa pangkalahatang antas ng presyo ng mga produkto at serbisyon nagawa ng ekonomiya sa loob ng isang taon.
 2. Wholesale Price Index – Index ng mga presyong binabayaran ng mga tindahang nagtitingi para sa mga produktong muli nilang ibebenta sa mga mamimili.
 3. Consumer Price Index – sinusukat ng consumer price index (CPI) ang pagbabago ng preso ng mga produkto at serbisyong ginagamit ng mga konsyumer.

 Pagkompyut ng Antas ng Implasyon

 Mahalagang malaman ang antas ng implasyon para malaman ang mga angkop na hakbang upang mapababa ang presyo.

Pagkompyut ng Purchasing Power ng Piso

Purchasing Power – ang tawag sa kakayahan ng piso na makabili ng produkto at serbisyo

 Uri ng Implasyon

 1. Demand-pull – nagaganap kapag nagkakaroon ng paglaki sa paggastos ng mga sambahayan, bahay-kalakal, pamahalaan at dayuhang sektor ngunit hindi katumbas ang paglaki ng kabuuang produksyon
 2. Cost-push – nagaganap kapag ang halaga ng gastos ng produksyon ay tumaas

Dahilan at Epekto ng Implasyon

Dahilan

Epekto

 • Pagtaas ng suplay ng salapi
 •  Tataas ang demand o ang paggasta kaya mahahatak ang presyo paitaas
 • Pag-asa sa importasyon para sa hilaw na sangkap
 • Kapag tumaas ang presyo ng materyales na inaangkat, ang mga produktong umaasa sa importasyon para sa mga hilaw na sangkap nito, nagiging sanhi rin ito ng pagtaas ng presyo.
 • Pagtaas ng palitan ng piso sa dolyar
 • Dahil sa kakulangan ng pumapasok na dolyar, tumataas ang palitan ng piso sa dolyar kaya ang halaga ng piso ay bumababa.
 • Kalagayan ng pagluluwas
 • Kapag kulang ang suplay sa local na pamilihan dahil ang produkto ay iniluluwas, magiging dahilan ito upang tumaas ang presyo ng produkto dahil sa kakulangan ng suplay.
 • Monopolyo o kartel
 • Nakapagkokontrol ng presyo ang sistemang ito.
 • Pambayad-utang
 • Sa halip na magamit sa produksyon ang bahagi ng pambansang badyet, ito ay napupunta lamang sa pagbabayad ng utang.
Advertisements

One response to “IMPLASYON

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s