PATAKARANG PISKAL

PATAKARANG PISKAL

Ang pamahalaan ay may mahalagang papel upang ang ekonomiya ay gumanap ng maayos at maging matatag. Sa pamamagitan ng patakarang piskal, maaari nitong maimpluwensyahan at makontrol ang gawain ng pribadong sektor.

Patakarang piskal — ay pagkontrol ng pamahalaan sa ekonomiya sa pamamagitan ng pagbubuwis at paggastos upang matamo ang maayos na daloy ng ekonomiya.

Pagbubuwis – ay itinakda ng pamahalaan upang maipatupad ang serbisyong pambayan

Pinagmumulan ng Kita ng Pamahalaan

  1. Kita mula sa buwis – ito ay binubuo ng mga buwis sa personal na kita at kitang pang-negosyo, pag-aari, VAT at iba pang buwis
  2. Kitang di-mula sa buwis – binubuo ito ng mga kita mula sa mga korporasyong pag-aari o kontrolado ng pamahalaan, sa pagbibigay ng mga lisensya at sertipiko at mula sa interes sa pagpapautang

Kahalagahan ng Pagbubuwis

  1. Ito ay ginagamit bilang isang instrument sa pagpapatupad ng mga panukala at patakarang pang-ekonomiya.
  2. Nakatutulong sa pagpapatatag ng ekonomiya.
  3. Ito ay isang mabisang kasangkapan para sa tamang distribusyon ng kita.
  4. Kapag nagamit ng mahusay ayon sa hinihingi ng isang wastong pangangasiwa, ay makatutulong upang mapakilos ang matamlay na ekonomiya.
  • Sa pamamagitan ng pagbubuwis, nakalilikom ng pondo ang pamahalaan upang tustusan ang mga programa at proyektong pangkaunlaran. Ang paggasta ng pamahalaan ay nababatay sa badyet. Ito ay may tuwirang epekto sa pagtaas o pagbaba ng kabuuang demand sa ekonomiya.

Epekto ng Patakarang Piskal

Gumagamit ng expansionary fiscal policy kapag nais ng pamahalaan na gumasta para tustusan ang mga proyekto at pataasin ang empleyo. Sa kabilang dako, kapag ang pamahalaan ay may mababang paggasta upang mapigilan ang antas ng implasyon, ito ay gumagamit ng contractionary fiscal policy.

Ekonomiks: Pagsulong at Pag-unlad

Advertisements

2 responses to “PATAKARANG PISKAL

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s