ARALING PANLIPUNAN III:

Ang Renaissance

–tumutukoy sa panahon ng kasaysayan sa Europa mula ika-14 hanggang ika-16 na dantaon

–ito ay isang panahon ng pagbabalik-sigla sa mga makalumang interes mula sa mga pangangailangang ispirtwal noong Panahong Medieval  na nagsimula sa Italy

— ang pangunahing na katangian nito ay ang muling pagkamulat ng sa kultural at klasikal na kaalaman ng Greece at Rome na nagbigay-diin sa kahalagahan at kakayahan ng tao

Kasabay nito ang pagsilang ng dalawang paniniwala:

  1. Ang paniniwala na ang tao ay dapat na maging malaya sa paglinang ng kanyang mga kakayahan at interes.
  2. Ang paniniwala na dapat hangarin ng tao ang lubos na kasiyahan sa buhay na pangkasalukuyan.

Mga Salik sa Pagsibol ng Renaissance sa Italy

  1. Dahil sa magandang lokasyon ng bansang Italya, nagkaroon ito ng pagkakataon na makatanggap ng iba’t ibang kaisipan mula sa ibang lugar sa pamamagitan ng pakikipagkalakalan.
  2. Sa Italy nahubog ang kadakilaan unang Roma at napanatiling buhay ang kabihasnan nito.
  3. Ang pagtataguyod ng mga maharlikang angkan sa mga taong makasining at masigasig sa pag-aaral.

Humanismo – isang mahalagang element ng renaissance na nagbibigay-diin sa kahalagahan ng buhay ng tao sa bagay na sekular

      Ito ay isang saloobing may pagnanasang gisingin at bigyang-halaga ang kulturang klasikal ng mga Griyego at Romano

Francisco Petrarch – itinuturing na pangunahing humanista dahil sa kanyang malalim na pagmamahal sa klasika at tinaguriang “Ama ng Humanismo”

Giovanni Boccaccio – isang kilala ring humanista na sumulat ng Decameron, isang tanyag na koleksyon na nagtataglay ng 100 nakatatawang salaysay

Niccolo Machiavelli – isang humanista na tanyag sa kanyang mga katagang “The end justifies the means” at “Might is right”

Deisderius Erasmus – tinaguriang “Prinsipe ng mga Humanista”

 Ang Pamana ng Renaissance sa Kabihasnan

  Pinagyaman ng Renaissance ang kabihasnan ng daigdig. Nagbunga ito ng mga kahanga-hangangg likha sa sining at panitikan na naging bahagi ng mhalagang pamana sa sangkatauhan.

      Ito ay nagbigay-daan sa rebolusyong intelektwal. Ang imbensyon ng paglilimbag at ang mga sinulat ng mga humanista at mga itinatag na mga pamantasan ay gumising sa nahihimbing na isipan ng tao upang baguhin ang maling paniniwala noong Medieval.

      Ito ay nagbigay-sigla sa mga tumuklas ng pamahiin noong Panahon ng mga lupain tulad nina Columbus, Magellan at iba pa.

      Pinahina nito ang kapangyarihan ng Papa at ang mga makapangyarihang maharlika tulad ng mga hari ng iba’t ibang bansa.

      Ang pagkamulat sa makabagong kaisipan ay nagbigay-diin sa rebolusyong Protestantismo o repormasyon.

  •  Ang diwa ng Renaissance ay ipinamalas sa iba’t ibang larangan: sining, agham, arkitektura at iba pa. naikalat ito sa iba’t ibang panig ng Europa sa tulong ng kalakalan ng mga aklat.

KAYAMANAN III (KASAYSAYAN NG MUNDO)

Advertisements

2 responses to “ARALING PANLIPUNAN III:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s