Mga Rebolusyong Pampolitika at Panlipunan

Ang Rebolusyong Amerikano

500px-Surrender_of_General_Burgoyne— tumutukoy sa serye ng mga pangyayari, ideya, at pagbabago na naging resulta ng pagdeklara sa kalayaan ng 13 kolonya sa North America mula sa Imperyong British na humantong sa pagkabuo ng United States of America noong 1776.

Mga Salik sa Pagsiklab ng Rebolusyong Amerikano
 • Hindi makatarungang pagpataw ng buwis
 • Kawalan ng kinatawan ng Amerika sa Great Britain
 • Mga Patakarang Ipinatupad sa 13 kolonya
 • Sugar Act ng 1764 — ipinatupad bilang buwis sa pag-angkat ng asukal, pinalakas nito ang kapangyarihan ng mga opisyal pandagat na British sa paghihigpit sa ilegal na pag-angkat ng asukal
 • Stamp Act ng 1765 — sa batas na ito, ang lahat ng opisyal na dokumento, titulo, kasulatan, pahayagan at iba pang dokumento ay sa espesyal na naselyuhang papel lamang maaaring isulat o ilimbag, ang buwis para sa papel na ito ay bayad na
 • Townshend Act — nagpatibay sa karapatang konstitusyonal ng Parlamento ng mga batas para sa kolonya na may layuning itaas ang regular na buwis sa kolonya upang suportahan ang mga gobernador na kolonyal, huwes, at iba pang opisyal na magtatanggol sa kolonya
Boston Tea Party
375px-Boston_Tea_Party_Currier_colored

Isang paglalarawan ng makasaysayang Boston Tea Party noong 1773.

— isang pagtitipon bilang protesta kung saan sinalakay at inakyat ng mga taga-Boston ang dumaong na barkong British lulan ang tsaa sa 13 kolonya sa pangunguna ni Samuel Adams, itinapon sa daungan ng Boston ang 342 kahon ng tsaa na ikinagalit ng pamahalaan ng Great Britain, ito raw ay isang aksiyong kriminal dahil paninira ito ng pag-aari ng mga mangangalakal na British. Kakompetensiya ng tsaa ng British ang tsaa ng Amerika.

Intolerable Acts ng 1774 — isang batas na nagsara sa daungan ng Boston hanggang hindi binabayaran ang itinapong tsaa. Ito ay ipinasa bilang ganti at parusa ng Parlamento ng Great Britain sa Boston, Massachusetts.

Deklarasyon ng Kalayaan

Ipinahayag noong Hulyo 4, 1776 ang Declaration of Independence sa Continental Congress na binubuo ng mga kinatwan ng 13 kolonya. Ang deklarasyon na ito ay resulta ng mga pangyayari na nauwi sa digmaan.

Thomas Jefferson — ang pangunahing may-akda ng deklarasyon

“Ang lahat ng tao ay biniyayaan ng Diyos ng mga karapatang hindi maipagkakait; na ang lehitimasyon ng pamahalaan ay galing sa pag-sang-ayon ng mamamayan; na ang mga mamamayan ay may karapatang patalsikin ang mga pinuno ng pamahalaan kung kinakailangan.”

George Washington — ang pinakaunang Pangulo ng Estado ng Amerika

“No taxation without representation” — ipinahayag ni Rev. Jonathan Mayhew, tinuutkoy nito ang representasyon ng 13 kolonya sa Parlamento.

Ang Labintatlong (13) Kolonya

404px-13_colonies_in_1775_(large)

 1. Massachusetts
 2. New Hampshire
 3. Rhode Island
 4. Connecticut
 5. New York
 6. New Jersey
 7. Pennsylvania
 8. Delaware — “The First State”
 9. Maryland
 10. Virginia
 11. North Carolina
 12. South Carolina
 13. Georgia
 • Ang Rebolusyong Amerikano ay itinuturing na isang praktikal na aplikasyon ng mga ideya ng Enlightenment. ito nag naghudyat sa pagwawakas ng pagkakailalim ng North America sa kapangyarihan ng hari ng Great Britain. Nagbigay-daan din ito sa pag-usbong ng demokrasya.

KASAYSAYAN NG DAIGDIG

Photo credits: www. google.com
Advertisements

One response to “Mga Rebolusyong Pampolitika at Panlipunan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s