Pagbubuwis

images

Pagbubuwis – isang mekanismo kung saan ginagamit ng pamahalaan ang salapi upang makabuo ng produkto at serbisyong pampubliko.

Iba’t ibang Uri ng Pagbubuwis
Ayon sa Layunin
 1. Revenue generation – pangunahing layunin ng pamahalaan na ipataw ang mga buwis na may ganitong uri upang makalikom ng pondo para magamit sa operasyon nito. Hal. Sales tax, income tax
 2. Regulatory – ipinapataw ang ganitong uri ng buwis upang mabawasan ang kalabisan ng isang gawain o negosyo. Hal. Excise Tax
 3. Protection – ipinapataw upang mapangalagaan ang interes ng ng hindi matatag na sektor o ang lokal na ekonomiya mula sa dayuhang kompetisyon. Hal. Taripa
Ayon sa Kung Sino ang Apektado
 1. Tuwiran (direct) – buwis na tuwirang ipinapataw sa mga indibidwal o bahay-kalakal. Hal. Withholding Tax
 2. Hindi tuwiran (indirect) – buwis na ipinapataw sa mga kalakal at paglilingkod kaya hindi hindi tuwirang ipinapataw sa mga indibidwal. Hal. Value-added Tax
Ayon sa Porsiyentong Ipinapataw
 1. Proportional – pare-pareho ang porsiyentong ipinapataw anuman ang estado sa buhay.
 2. Progressive – tumataas an halaga ng buwis na binabayaran habang tumataas ang kita ng isang indibidwal o korporasyon.
 3. Regressive – bumababa ang antas ng buwis kasabay ng paglaki ng kita
Mga Isyu Tungkol sa Pagbubuwis
 1. Pagpapataw ng Karagdagang Buwis
 2. Mababang Koleksyon ng Buwis
 • Hindi makatotohanang deklarasyon ng mga ari-arian
 • Hindi pagdedeklara o hindi tamang pagdedeklara ng kinikita
 • Pag-iwas sa pagbabayad ng buwis (tax evasion)
 • Pandaraya sa pagsasaad ng dapat sakupin ng tax exemption
 • Hindi pag-file ng income tax return
Pambansang Pagbabadyet
 • Isang nasusulat na dokumento na naglalaman ng halaga ng salaping inaasahang matanggap ng pamahalaan sa isang takdang panahon
 • Isang plano kung paano tutugunan ng pamahalaan ang mga gastusin nito

index

Department of Budget and Management —  ang ahensyang katuwang ng ehekutibo sa paggawa ng rekomendasyon sa sangay ng lehislatura

 

Apat na Yugto ng Pambansang Badyet

 1.  Executive Preparation
 2.  Budget Authorization
 3.  Budget Execution
 4. Budget Accountability
 • Ang pagbubuwis ay maaaring ituring na isang anyo ng unawaan sa pagitan ng pamahalaan at ng mga mamamayan. Kapalit ng proteksyon at benepisyo na nakukuha ng mamamayan mula sa pamahalaan ang pagiging tapat nila sa pagbabayad ng buwis. Ilan sa mga halimbawang benepisyong nakukuha mula sa pamahalaan ay seguridad, batayang serbisyo publiko, sistema ng hustisya at iba pa.
 • Pangunahing layunin ng pagbubuwis ang makalikom ng sapat na pondo upang maitaguyod ang pangkalahatang kagalingan ng mga mamamayan. Kung walang sistema ng pangongolekta ng buwis, mapaparalisa ang takbo ng pamahalaan.
EKONOMIKS: KONSEPTO AT APLIKASYON
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s