Patakarang Pananalapi

Patakarang Pananalapi

bnghhjjh

  • ang pagmamanipula at pamamahala ng salapi sa ekonomiya
  • ginagamit upang mapatatatag ang pambansang ekonomiya, inaasahan na maiimpluwensiyahan ng salapi ang produksiyon at ang pangkalahatang pagbabago ng presyo
  • tuon nito na maitakda ang dami ng salapi sa sirkulasyon ng ekonomiya
  • hamon nito ang mapatatag ang mga institusyong pinansyal

 money supply – ang salaping umiikot sa ekonomiya (papel na pera, barya (coins), pandepositong tseke (checking deposit) )

Bangko Sentral ng Pilipinas-704289Bangko Sentral ng Pilipinas – pinangangasiwaan nito ang patakarang pananalapi ng Pilipinas

–ito ang nagtatakda kung gaano karami at kailang ilalabas ang money supply sa ekonomiya.

  • Isang paniniwala sa ekonomiks na mabilis ang pag-ikot ng salapi kapag maganda ang takbo ng ekonomiya. Mataas ang employment rate. Mataas ang kita ng sambahayan. Madaling maitaas ng sambahayan ang pagkonsumo. Magbubunsod ito ng inflation.
  • May inflation dahil hindi makaagapay ang produksiyon sa demand ng sambahayan. Ang presyo ng bilihin ay kailangang tumaas. Kailangang mas maraming salapi ang umikot para mabili nag nagmamahalang bilihin.

tight money policy – ang pagbabawas ng money supply upang mabawasa ang labis na paggasta at uoang mabawasan ang money supply

easy money policy – isinasagawa kapag labis na matamlay ang ekonomiya bunga ng kakulangan ng money supply. Layuning nitong pasiglahin ang ekonomiya sa pamamagitan ng pagdagdag ng money supply

SALAPI, PAG-IIMPOK, PAMUMUHUNAN

1795682Ang sektor ng pananalapi ay binubuo ng mga nag-iimpok at namumuhunan. Halimbawa nito ay ang mga bangko, kooperatiba, insurance company, pawnshop, at stock market.

asset – ay anumang ari-arian na may ekonomikong halaga (lupa, pabrika, salapi o bonds)

bonds – ay piraso ng papel na nagpapatunay na may pagkakautang ang bahay-kalakal o pamahalaan

salapi – ay ginagamit na puhunan ng bahay-kalakal o pamahalaan

maturity date o period – ang panahon ng pagbabayad ng pagkakautang sa isang takdang panahon

stocks – inilalarawan nito ang laki ng pagmamay-ari ng isang indibidwal sa isnag bahay-kalakal.

stock-holder – isang indibidwal na may stocks sa isnag bahay-kalakal; siya ay may bahagi sa tubo ng bahay-kalakal

dividend – ang tawag sa bahagi sa tubo

bonds at stocks – dalawang uri ng pamumuhunan na maaaring ibukas sa sambahayan

foreign investment – ang tawag sa pamumuhunan ng mga dayuhan sa isang ekonomiya

foreign direct investment – ang pangmatagalan na pamumuhunan ng mga dayuhan sa isang ekonomiya

foreign portfolio investment – ang panandaliang pamumuhuna sa isang ekonomiya

MGA TATANGNAN (Monetary Policy Handles) NG PATAKARANG PANANALAPI

tatangnan (handles) – ginagamit ng Bangko Sentral ng Pilipinas upang makalikha ng pagbabago sa dami ng money supply

  • Reserve Requirement – isang paraan upang makontrol ng bangko sentral ang suplay ng salapi kung saan ang lahat ng bangko ay inaatasang magtabi ng bahagi ng kanilang deposito sa loob ng kanilang kaha (vault). Ang salaping ito ay hindi maaaring gamitin o ipahiram ng bangko. Paniguro ito ng bangko sentral upang hindi masaid  ang salaping nasa kaha ng mga bangko upang matugunan ang pangangailangan ng kanilang mga depositor tulad ng withdrawal ng salapi.
  • Discount Rate – ay ang interest na ipinapataw ng bangko sentral sa mga pautang sa mga bangko
  • Open Market Operations — tumutukoy sa pagbebenta at pagbili ng pamahalaan ng securities sa isang open market. Isinasagawa ito upang mapigil ang pagdami o pagkaunti ng salapi sa pagkontrol ng bangko sentral sa dami ng securities nito.

open market – dahil ang pamilihan ng securities ay nakabukas sa public auction

auction – tumutukoy sa subasta na nagpapataasan ng turingan sa presyo ng ipinagbibili ang mga mamimili

securities – ay mga substitute ng salapi (bonds at treasury bills)

Essential Question:

philippine-currency-21587567Bilang isang mag-aaral, paano mo gagamitin ng maayos ang iyong salapi (tulad ng allowance) upang makatulong sa pagpapabuti ng ekonomiya?

EKONOMIKS: KONSEPTO AT APLIKASYON

Images courtesy of www.google.com.
Advertisements

4 responses to “Patakarang Pananalapi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s