Rebolusyong Siyentipiko at ang Panahon ng Enlightenment

Rebolusyong Siyentipiko at ang Panahon ng Enlightenment

393px-Libr0310Rebolusyong Siyentipiko – tumutukoy sa panahon ng malawakang pagbabago sa pag-iisip at paniniwala na nagsimula sa kalagitnaan ng ika-16 siglo hanggang sa ika-17 siglo

 Mga salik sa Pag-usbong ng Rebolusyong Siyentipiko
  • Renaissance
  • Repormasyon
  • Mga eksplorasyon ng mga Europeong manlalakbay
1156215

Ang heliocentric na pananaw ni Copernicus tungkol sa daigdig.

Nicolaus Copernicus – isang astronomer na mula sa Poland na nakilala sa kanyang heliocentric view sa kalawakan. Ayon sa kanya, hindi daigdig  ang sentro ng kalawakan kundi ang araw at ang daigdig ay umiikot sa paligid nito

220px-Galilee

Galileo Galilei, nakaimbento ng teleskopyo na ginamit niya sa pag-aaral ng kalawakan.

Galileo Galilei – nakaimbento ng teleskopyo na ginamit niya sa pag-aaral ng kalawakan

Tycho Brahe – isang Danish na siyentesta, pinatunayan niyang ang kometa ay ay hindi lamang penomenong atmosperiko, bagkus, ang kometa ay representasyon ay ng pagbabago sa kalawakan

Johannes Kepler – isang German na naglathala ng akda ni Brahe, natuklasan niyang ang paggalaw isang planeta sa orbit ay bumibilis habang lumalapit ito sa araw

Isaac Newton – isang English Mathematician, natuklasan niya ang law of gravity bilang paliwanag sa paggalaw ng planeta

Rene Descartes – isang pilosopo at mathematician na French. Ipinaliwanag niya ang mga suliranin sa agham at pilosopiya gamit ang pamamaraang matematikal. Tanyag sa kanyang linyang, “Cogito, ergo sum” (“I think, therefore I am.”). Naniniwala siya na ang katuwiran ang susi sa pagkakamit ng kaalaman.

Ang Panahon ng Enlightenment
age-of-reason

Mga iskolar sa Panahon ng Kaliwanagan.

  • ang panahon kung saan ginamit ang katuwiran at siyentipikong pamamaraan sa lahat ng aspekto ng buhay.
  • tinawag din itong Age of Reason dahil sa paniniwalang sa paggamit ng pangangatuwiran matutugunan ang mga suliranin sa lipunan at bubuti ang pamumuhay ng tao.

Sa Panahon ng Enlightenment, nagtangka ang mga philosophe na maipaliwanag nag kalikasan nito. Mula rito, hangad nilang  makabuo ng mga ideyal na pamamaraan sa pamumuno, edukasyon, demokrasya, at iba pang suliraning panlipunan.

Thomas Hobbes – sinabi niyang ang tao ay likas na makasarili kung kaya palagi niyang katunggali ang kapwa tao.

Jean Jacques Rosseau at John Locke – kapwa naniniwala na ang pamahalaan ay naitatag mula sa pahintulot ng mga mamamayan.

Ang Kababaihan sa Panahon ng Enlightenment

Malaki ang papel ng kababaihan sa Panahon ng Enlightenment.

salon – ay tagpuan ng mga manunulat, pilosopo, at mga alagad ng sining upang magsagawa ng mga talakayang intelektuwal o magpamalas ng galing sa sining

Mary Wollstonecraft – ang tumalakay sa karapatan ng kababaihan  sa kanyang A Vindication of the Rights of Women (1792). Sa akdang ito, sinabi niyang dapat magkaroon ang kababaihan ng karapatang bumoto at magkaroon ng posisyon sa pamahalaan.

Makikita ang pamana ng Enlightenment sa sining, sa katauhan halimbawa ng mga kompositor ng Panahong Klasikal tulad nina Beethoven, Mozart, at Haydn.

Ang kabuluhan ng Rebolusyong Siyentipiko at Enlightenment ay makikita sa pagpapalagay ng tao ng kanyang kapalaran sa kanyang mga kamay sa pamamagitan ng paggamit ng katuwiran.

KASAYSAYAN NG DAIGDIG

Why then do we hesitate to grant [the Earth] the motion which accords naturally with its form, rather than attribute a movement to the entire universe whose limit we do not and cannot know? And why should we not admit, with regard to the daily rotation, that the appearance belongs to the heavens, but the reality is in the Earth?

—Copernicus, On the Revolutions of the Heavenly Bodies (1543)

Photo credits: www.google.com
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s