Mga Institusyong Pinansiyal: Bangko, Bahay-sanglaan, at Kooperatiba

Mga Institusyong Pananalapi

 • nagsisilbing tagapamagitan sa mga transaksiyong may kinalaman sa pananalapi

Islamic-finance-scholars-launch-global-professional-association

Sektor ng pananalapi – ay binubuo ng mga bangkong institusyon at mga hindi bangkong institusyon subalit nagsasagawa ng mga tungkuling may kaugnayan sa pananalapi

Mga Bangkong Institusyon

 1. Bangkong Komersyal (Commercial Banks) – maaaring pribadong lokal o dayuhang pag-aari. Ito ay binubuo ng mga malaking bangko na maaaring tumanggap ng deposito sa publiko. Ito ay may kakayahan ding magbukas ng iba’t ibang sangay sa buong bansa.         banco-de-oro-rosales                         Dalawang Uri ng Bangkong Komersiyal   
 • Non-expanded commercial bank – nagkakaloob lamang ng pautang na babayaran sa loob lamang ng maikling panahon, hal. Philippine Veterans Bank, Bank of Commerce
 • Expanded commercial bank – may mas malawak na gawain tulad ng pagpapairal ng mga credit card at pagpapautang na maaaring bayaran sa matagal na panahon, hal. UCPB, RCBC, BPI
 1. Bangko sa Pagtitipid (Thirft Banks) – binubuo ito ng mga bangko na pangunahing layunin ay humikayat sa pag-iimpok at pagtitipid. Ito ay nagkakaloob ng pondo para sa agrikultura at industriya sa makatuwirang interes.

       Ang mga sumusund ay kabilang sa thrift bank:

 • Stock Savings and Loan Association – tumatanggap ng impok ng mga kasapi, nagpapahiram ng salapi, nagbibigay ng dividend sa mga kasapi
 • Savings and Mortgage Bank – tumatanggap ng deposito at sangla ng mga mamamayan
 • Private Development Bank – nagpapahiram ng puhunan sa small and medium scale industriesimages (1)
 1. Bangkong Rural (Rural Banks) – itinatag sa ilalim ng Republic Act 720 o ang Rural Banks Act. Itinatag upang tulungan ang mga maliliit na mamimili at maliliit na prodyuser, tulad ng mga magsasaka at mangingisda. Layunin nitong mapabuti ang kalagayang panlipunan at pangkabuhayan sa mga kanayunan.

Mga Espesyal na Bangko

 • 11212010-landbank-sorsogonmga bangkong pag-aari ng pamahalaan, ito ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang mga bangkong ito ay may natatangi o espesyal na gawaing tutugon sa mga tiyak na layunin ng pamahalaan. Hal: Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines 

Mga Institusyong Hindi Bangko

 • mga institusyon ng pananalpi na hindi maituturing na bangko subalit nagsasagawa ng mga tungkuling may kaugnayan sa pananalapi
 1. Government Service Insurance System (GSIS) – nagbibigay ng life insurance sa mga kawani o empleyado ng pamahalaan, maging sa mga kawani ng mga korporasyong pag-aari at kontrolado ng pamahalaan.Social Security System
 2. Social Security System (SSS) – nagbibigay ng life insurance sa mga empleyado ng pribadong kompanya
 3. Pag-IBIG Fund (Pagtutulungan sa Kinabukasan: Ikaw, Bangko, Industriya at Gobyerno) – layuning matulungan ang bawat kasapi lalo na sa pabahay (housing)
 4. Kooperatiba – may layuning panlipunan at pangkabuhayang pagtutulungan at pagkakaisaCabucgayanpalawanpawnshop-1
 5. Bahay-Sanglaan (Pawnshop) – itinatag upang magbigay ng pautang sa mga taong nangangailangan ng salapi sa pangmadaliang panahon.

Essential Question: Bakit itinuturing na mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga institusyon ng pananalapi sa lipunan?

Ekonomiks: Mga Konsepto at Aplikasyon

images: google.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s